PROW

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Garbowie - Etap I

29.12.2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Gmina Garbów realizowała projekt pn: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku w zabytkowym Zespole Pałacowo - Parkowym w Garbowie Etap I’’ w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” - jako operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej’’.                                                               

Zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Lubelskiego nr 00047-65170-UM0320040/18 z dnia 07 maja 2019r., wykonane zostały prace z zakresu gospodarki drzewostanem, chodniki z kostki betonowej w zachodniej części parku, oświetlenie całości parku. Zamontowane zostały elementy małej architektury: altana, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ławka i postument z piaskowca oraz ławka solarna. Zostały też urządzone  rekreacyjne - plac zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna.

Łączna wartość wykonanych prac  1 057 800,00 zł , przyznana kwota pomocy z PROW 497 655,00 zł.

flaga UE  PROW

 

Powrót

Liczba wyświetleń: 1526
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: