kolorowe pojemniki na odpady

Obowiązek zagospodarowania odpadów z prowadzonej działalności rolniczej

21.02.2023

Ważna informacja dla Rolników.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady z prowadzonej działalności rolniczej.

Musi zlecić zagospodarowanie odpadów typu folia (np. opakowania po nawozach, środkach ochrony roślin, folie kiszonkowe, opakowania typu Big-Bag), siatka do owijania balotów i sznurek czy zużyte opony rolnicze podmiotowi – firmie posiadającej odpowiednie zezwolenie na ich zagospodarowanie. 

Odpady rolnicze nie są odpadami komunalnymi. Nie można ich gromadzić i składować razem z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Niedopuszczalne jest ich porzucanie w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalanie w domowych piecach. 

Należy przekazać je przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zakłady zajmujące się przyjmowaniem i zagospodarowaniem odpadów z działalności rolniczej zazwyczaj świadczą te usługi odpłatnie. 

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2020 r poz. 1439 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzierzkowice zamieszcza informacje dotyczącą adresów punktów zbierania odpadów z folii i sznurka oraz opon rolniczych  powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Folia i sznurki rolnicze:

  • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC,  Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122387 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej)
  • Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych – usługa odpłatna.

 Opony:

  • P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa tel. 691 370 360
  • Orzeł S.A., ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999

Odpady mechaniki pojazdowej: 

  • Eko Prim Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. (81) 749 09 26- tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych)

 Opakowania po środkach ochrony roślin:

  •  Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do odpowiedniego postępowania z opakowaniami po tych produktach a punkty sprzedaży – do ich bezpłatnego przyjęcia.
 

Liczba wyświetleń: 352
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: