Gospodarowanie odpadami

Zmiana wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami

02.02.2023

od dnia 1 lutego 2023 roku

Wójt Gminy Garbów zawiadamia, że od dnia 1 lutego 2023 roku zmienia się wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami.
 
Na podstawie art. 6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 2022.2519 T.J. Wójt Gminy Garbów zawiadamia, że Uchwałą Nr XXXVIII/209/22 Rady Gminy Garbów z dnia 21 grudnia 2022 roku, oraz Uchwałą Nr XL/2017/23 z dnia 10 stycznia 2023 roku - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.
 
Zgodnie z powyższymi uchwałami stawki od dnia 1 lutego 2023 r. wynoszą:
 
1) Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości miesięcznie:
a) od gospodarstwa domowego 1 osobowego 24 zł;
b) od gospodarstwa domowego 2 osobowego 44zł;
c) od gospodarstwa domowego 3 osobowego 63 zł;
d) od gospodarstwa domowego 4 osobowego 80 zł;
e) od gospodarstwa domowego 5 osobowego 95 zł;
f) od gospodarstwa domowego 6 osobowego 108 zł;
g) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i o większej liczbie osób 115 zł.
 
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości miesięcznie:
a) od gospodarstwa domowego 1 osobowego 48 zł;
b) od gospodarstwa domowego 2 osobowego 88 zł;
c) od gospodarstwa domowego 3 osobowego 126 zł;
d) od gospodarstwa domowego 4 osobowego 160 zł;
e) od gospodarstwa domowego 5 osobowego 190 zł;
f) od gospodarstwa domowego 6 osobowego 216 zł;
f) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i o większej liczbie osób 230 zł.
 
2) W związku ze zmianą stawki, Właściciele nie mają obowiązku składania nowych deklaracji (za wyjątkiem osób, które opłatę mają naliczoną decyzją).
 
3) Uległy zmianie terminy płatności (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/210/22) to jest: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada.
 
4) W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu, zostanie wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty zgodnie z art6m ust 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach.
 
Należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy wpłacać na przypisane INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE.

Liczba wyświetleń: 914
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: