Uwaga! Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwaga! Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

06.05.2020

Przypominamy, że 31 marca 2020 roku upłynął termin złożenia przez wszystkich właścicieli i użytkowników nieruchomości, deklaracji tzw. „śmieciowych”. Prosimy o nie zwlekanie z wykonaniem tego obowiązku, im szybciej deklaracje spłyną do urzędu tym szybciej dostarczone zostaną Państwu nowe blankiety wpłat.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, przewidzieliśmy dwie drogi złożenia dokumentu:
1. listownie - Pocztą
2. dostarczenie deklaracji do urny, znajdującej się przed głównym wejściem do urzędu – w godzinach pracy urzędu.

Wypełniając deklarację prosimy zwrócić uwagę na następujące sprawy:

a) deklaracja powinna być złożona przez osobę, która poprzednio złożyła  deklarację. W przypadku kiedy chcecie Państwo przepisać na inną osobę obciążenie - poprzedni właściciel (dotychczas obciążony) musi złożyć deklarację „zerową” (tabela „F” deklaracji – WPISUJEMY ZERA od a – g) Tylko w ten sposób deklaracja zostanie zakończona i nie będzie dwóch obciążeń.
W przypadku zgonu osoby, która widniała w ewidencji odpadów – prosimy oprócz deklaracji złożonej przez nowego właściciela  dostarczyć kopię aktu zgonu;

b) w tabeli „F” deklaracji wpisujemy cyfrę „1” (czyli jedno gospodarstwo – rodzina) w odpowiednim punkcie mówiącym o liczbie osób zamieszkujących;

c) proszę o czytelny podpis osoby składającej deklarację w tabeli „H”  pkt. 36 (deklaracji  nie może podpisać osoba inna niż ta, której dane widnieją na stronie pierwszej);

Druki można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów, ze strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej...

W przypadku nie złożenia deklaracji, zostanie wszczęte postępowania administracyjne celem naliczenia opłaty, ponadto nie złożenie deklaracji może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.
W przypadku  pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 530 757 320 – p. Edyta Daniel

Liczba wyświetleń: 2032
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: