PRACOWNICY GOPS

Nr pok.
Nr tel.

Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja

Zakres obowiazków

81 501-80-25 wew. 3

Marta Plecha

Kierownik GOPS

Zarządzanie i organizacja pracy Ośrodka, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Obsługa i sprawozdawczość Karty Dużej Rodziny; podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

81 501-80-25 wew. 1

Alina Reszka

Główna księgowa

Sprawy finansowo-księgowe Ośrodka

 

81 501-80-25 wew. 3

Marzanna Tobiasz

Starszy pracownik socjalny

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, obsługa rejonów opiekuńczych: Zagrody, Przybysławice, Wola Przybysławska I

81 501-80-25 wew. 3

Beata Beda

Starszy pracownik socjalny

Obsługa rejonów opiekuńczych: Garbów I, Borków, Wola Przybysławska II, Meszno

81 501-80-25 wew. 3

Aneta Kulik

Starszy pracownik socjalny

Obsługa rejonów opiekuńczych: Piotrowice Wielkie, Piotrowice Kol., Bogucin, Janów, Karolin

81 501-80-25 wew. 1

Ewa Pomarańska-Żaba

Samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych

Obsługa i sprawozdawczość świadczeń rodzinnych

81 501-80-25 wew. 3

Renata Rusek

Starszy pracownik socjalny

Obsługa rejonów opiekuńczych: Garbów II, Gutanów, Leśce, pomoc materialna dla uczniów

81 501-80-25 wew. 2

Aldona Reszka

Samodzielny referent ds. świadczenia wychowawczego

Obsługa i sprawozdawczość świadczeń wychowawczych, Dobry Start
81 501-80-25 wew. 2

Karolina Garbarczyk

Samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego i ŚW Obsługa i sprawozdawczość świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Dobry Start
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: