Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - skierowania na produkty żywnościowe z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - skierowania na produkty żywnościowe z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

06.08.2019

wystawiane będą od 06.08.2019 roku do 30.09.2019 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie informuje, że od 6 sierpnia 2019 roku do 30 września 2019 roku będą wystawiane skierowania na produkty żywnościowe z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019. Powyższe skierowania wydawane są bezpośrednio w siedzibie GOPS w Garbowie w godzinach 7.30- 15.30.

Kryteria dochodowe kwalifikujące do otrzymania pomocy to:

  • 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1056 zł dla osoby w rodzinie

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Ośrodka lub pod numerem telefonu: 81 5018025

Liczba wyświetleń: 875
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: