APEL GOPS -  ZIMĄ PAMIĘTAJMY O POTRZEBUJĄCYCH !!!

APEL GOPS - ZIMĄ PAMIĘTAJMY O POTRZEBUJĄCYCH !!!

30.11.2018

Zwracamy się do mieszkańców gminy z apelem o zwrócenie uwagi na osoby, które zimą mogą potrzebować szczególnej pomocy.

CO ROBIĆ ? 

Zachęcamy Państwa do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Garbowie

na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie.

 Prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do: 
• alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, 
• pomocy międzysąsiedzkiej, bowiem nic nie zastąpi zwykłej ludzkiej wrażliwości i czujności

ZATROSZCZ SIĘ TEŻ O NAJBLIŻSZYCH - apelujemy również do osób, których starsi czy niepełnosprawni rodzice i dziadkowie zamieszkują samodzielnie. Prosimy, aby w tym trudnym okresie zimowym pomóc im zabezpieczyć opał, odpowiednią odzież, ciepłe posiłki, leki, dostęp do służby medycznej. Konieczne są również codzienne odwiedziny tych osób. Wskazane jest, aby samotnym rodzicom i dziadkom zabezpieczyć  telefon, niezbędny do kontaktu  z Państwem, lekarzem, służbami ratunkowymi. Jeżeli to możliwe, najlepiej na czas ostrej zimy zabrać te osoby do siebie.


W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy prosimy o pilny kontakt z :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie - tel. 81 50 18 025 
    w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

• Komisariat Policji w Niemcach tel. 81 756 17 97,

• Posterunek Policji w Jastkowie tel. 81 535-42-85

• SPZOZ w Garbowie tel. 81 50 18 034

• NZOZ SALUS w Zagrodach tel. 8150 18 677 

 

 Telefony alarmowe: - 112

• Policja-- 997,  81 820 52 10

• Straż Pożarna – 998

• Pogotowie – 999

•  Urząd Wojewódzki w Lublinie – całodobowy, bezpłatny telefon interwencyjny - 987 w ramach którego można uzyskać informacje, a także zgłosić zagrożenie życia i zdrowia.

Aktualny wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/wydzial-polityki-spolecznej-rejestry/rej...

Liczba wyświetleń: 1313
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: