,,Garbów Cyfrowo'' - podnoszenie kompetencji cyfrowych

,,Garbów Cyfrowo'' - podnoszenie kompetencji cyfrowych

16.10.2018

Projekt ,,W sieci bez barier'' szkolenia dla różnych grup wiekowych powyżej 25 roku życia

„GARBÓW CYFROWO”
Projekt „W sieci bez barier”

Gmina Garbów uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „W sieci bez barier”. Realizowane będą szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla różnych grup wiekowych z terenu naszej gminy, w wieku powyżej 25 lat. Szczególnie zachęcamy grupy senioralne.                                                                                                                                                                                                                                                              Proponowane moduły tematyczne szkoleń :

  1. Moje finanse i transakcje w sieci
  2. Działam w sieciach społecznościowych
  3. Rolnik w sieci

Projekt będzie koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału. Szkolenia są nieodpłatne.Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS w Garbowie pod numerem  tel.: 81 5018025 wew. 3.

Liczba wyświetleń: 1527
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: