Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pomoc żywnościowa 4-28.09.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pomoc żywnościowa 4-28.09.2018

04.09.2018

Wystawianie skierowań na produkty żywnościowe z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie informuje, że od 4 września 2018 roku do 28 września 2018 roku będą wystawiane skierowania na produkty żywnościowe z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2018. Powyższe skierowania wydawane są bezpośrednio w siedzibie GOPS w Garbowie w godzinach 7.30- 15.30.

Kryteria dochodowe kwalifikujące do otrzymania pomocy to:

  • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1028 zł dla osoby w rodzinie

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Ośrodka lub pod numerem telefonu: 81 5018025

Liczba wyświetleń: 1456
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: