Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie

30.11.2017

Pomóżmy potrzebującym przetrwać zimę

Zbliża się okres wzmożonych opadów śniegu, niskich temperatur. W tym okresie powinniśmy zadbać o osoby potrzebujące, zwłaszcza w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, samotne, które ze względu na swoje ułomności i ograniczenia nie są w stanie poradzić sobie w tym trudnym czasie.

Doświadczenie nasze pokazuje, że na zamarznięcie narażone są zwłaszcza osoby nadużywające alkoholu. Niech zatem naszym wspólnym celem będzie zapobieganie takim sytuacjom.

Z  tego  względu  zwracamy  się  z  apelem  do  mieszkańców   Gminy  Garbów  o informowanie odpowiednich służb, tj. policji, pracowników ośrodka pomocy społecznej, pracowników służby zdrowia o wszelkich przypadkach, które zasługują na reakcję. Pamiętajmy także, że pomoc międzysąsiedzka jest w takich sytuacjach niezastąpiona, często bowiem są to osoby, do których nie dojeżdża komunikacja publiczna.

Nawet  najlepsze  przygotowanie  nie  zastąpi  bowiem  zwykłej  ludzkiej  czujności  i wrażliwości. Powinniśmy przejawiać troskę o osoby, które z różnych względów zostały zepchnięte na margines życia społecznego.

Jestem  przekonana,  że  wspólnie  podjęte  działania  pozwolą  nam  uniknąć  tragicznych  w  skutkach  następstw  zimy.

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Garbów prosimy o pilny kontakt : 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie tel. 81 50 18 025 
    w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

• Komisariat Policji w Niemcach tel. 81 756 17 97,

• SPZOZ w Garbowie tel. 81 50 18 034

• NZOZ SALUS w Zagrodach tel. 8 150 18 677 

 

Telefony alarmowe:

Policja – 997, 112, 81 820 52 10

• Straż Pożarna – 998

• Pogotowie – 999

• Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – całodobowy telefon interwencyjny - 987 - w ramach którego można uzyskać m. innymi informacje, a także zgłosić zagrożenie życia i zdrowia.

Z  wyrazami  szacunku
Kierownik Ośrodka  Pomocy  Społecznej
Marta Plecha

Liczba wyświetleń: 1372
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: