Posiłek dla Ucznia 2017

Posiłek dla Ucznia 2017

04.09.2017

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie zachęca rodziców do składania podań na dożywianie dzieci w szkole.

Osoby zainteresowane muszą spełniać kryterium dochodowe tj. dochód rodziny na jedną osobę nie może przekroczyć 771,00 zł.

Ponadto w rodzinie musi wystąpić co najmniej jedna z przesłanek wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. m.in.

- bezrobocie

- niepełnosprawność

- długotrwała lub ciężka choroba

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu GOPS Garbów 81 50-18-025 w godzinach od 7.30- 15.30

Liczba wyświetleń: 1436
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: