Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - skierowania na artykuły żywnościowe z  Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - skierowania na artykuły żywnościowe z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

09.08.2017

wydawane będą od 09.08.2017 roku do 30.09.2017 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-20120 współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 będzie wystawiał skierowania na artykuły żywnościowe z  Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Skierowania będą wydawane od 09.08.2017 roku do 30.09.2017 roku.

Kryteria dochodowe obowiązujące w Podprogramie 2017:

- osoba samotna - 1268 zł

- osoba w rodzinie -1028 zł

Skierowania wystawiane są przez pracowników socjalnych w siedzibie GOPS Garbów

w godz. 7.30-15.30

Liczba wyświetleń: 1433
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: