Nie bądźmy obojętni!

Nie bądźmy obojętni!

16.11.2016

Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie do mieszkańców gminy Garbów w związku ze zbliżającą się zimą 2016/2017

Zbliża się okres zimowy. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia osób samotnych, niepełnosprawnych, a także niezaradnych życiowo. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

CO ROBIĆ ?

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do: 
• alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, 
• pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości. 

ZATROSZCZ SIĘ TEŻ O NAJBLIŻSZYCH

Apelujemy również do osób, których starsi czy niepełnosprawni rodzice i dziadkowie zamieszkują samodzielnie. Prosimy, aby w tym trudnym okresie zimowym zabrać te osoby do siebie, pomóc im zabezpieczyć opał, odpowiednią odzież, ciepłe posiłki, leki, dostęp do służby medycznej. Konieczne są również codzienne odwiedziny tych osób oraz zainteresowanie ich sytuacją. Wskazane jest, aby samotnym rodzicom i dziadkom zabezpieczyć również telefon, dzięki któremu będą mogły w razie potrzeby skontaktować się zarówno z Państwem jak i np. z lekarzem czy innymi osobami. 

Współdziałanie oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań.
W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Garbów prosimy o pilny kontakt : 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie tel. 81 50 18 025 
    w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

• Komisariat Policji w Niemcach tel. 81 756 17 97,

• SPZOZ w Garbowie tel. 81 50 18 034

• NZOZ SALUS w Zagrodach tel. 8 150 18 677 

 Telefony alarmowe:

• Policja – 997, 112, 81 820 52 10

• Straż Pożarna – 998

• Pogotowie – 999

• Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – całodobowy telefon interwencyjny - 987 - w ramach którego można uzyskać m. innymi informacje, a także zgłosić zagrożenie życia i zdrowia.    

Jeszcze raz zachęcamy Państwa do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Garbowie na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego...

Liczba wyświetleń: 1497
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: