Pomoc żywnościowa z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 2016

Pomoc żywnościowa z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 2016

18.08.2016

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garbowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie informuje, że istnieje możliwość uzyskania nowego skierowania na produkty żywnościowe z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2016. Powyższe skierowania wydawane są bezpośrednio w siedzibie GOPS w Garbowie (budynek Starej Szkoły).

Kryteria dochodowe kwalifikujące do otrzymania pomocy to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 951,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie 771,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Ośrodka lub pod numerem telefonu: 81 5018025

Liczba wyświetleń: 1552
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: