Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2016/2017

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2016/2017

17.08.2016

w terminie od 20 sierpnia do 15 września 2016 r.

GOPS w Garbowie informuje, że w terminie od 20 sierpnia do 15 września 2016 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2016/2017. Uprawnieni do świadczenia (stypendium lub zasiłek szkolny) są uczniowie:

· w których rodzinie dochód  nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 514,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie,

· będący uczniami szkół podstawowych (z wyjątkiem „zerówki”), gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych działających na prawach szkoły publicznej,

· którzy nie ukończyli 24 roku życia

Liczba wyświetleń: 1507
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: