uścisk rąk na dole napis Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na czerwonym tle

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

02.11.2023

Nowy nabór do programu: „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.


W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie w 2024 r. o zgłaszanie się osobiste, telefoniczne lub e-mail  do dnia 13 listopada 2023 r.


tel.: 81 50 18 025,

e-mail: gopsgarbow@garbow.pl


Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługi.

Szczegóły Programu ‘Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024:

 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych...

- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej...

 

Liczba wyświetleń: 378
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: