Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatki na pelet, drewno, gaz LPG, olej grzewczy

23.09.2022

wnioski do złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garbowie, w godzinach 7:30-15:30

W dniu 20 września2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) która reguluje zasady wypłaty dodatków na pelet, drewno, gaz LPG, olej opałowy.

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wyniesie:

3.000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1.000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2.000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garbowie pod nr telefonu: 81 5018025

Ikona pdfWzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.14 MB]

Ikona pdfKlauzula informacyjna RODO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [129.03 KB]

  

 

Liczba wyświetleń: 1110
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: