Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zapytanie Ofertowe: „Zakup dostępu do systemu Teleopieki wraz z opaskami na potrzeby uruchomienia centrum operacyjno-pomocowego dla Gminy Garbów”.

14.06.2022

Termin złożenia ofert do 15.06.2022 r.

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0027/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Garbów”.
 

Liczba wyświetleń: 284
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: