Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wnioski o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

25.03.2022

o które ubiegać się mogą osoby prywatne oraz podmioty, które zakwaterowały i zapewniły wyżywienie obywatelom Ukrainy po dniu 24 lutego 2022 r.

Informujemy, że wnioski  o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garbowie ul. Krakowskie Przedmieście 54 21-080 Garbów tel. 81 5018025
 
O świadczenie ubiegać się mogą osoby prywatne oraz podmioty, które zakwaterowały i zapewniły wyżywienie obywatelom Ukrainy po dniu 24 lutego 2022 r.
 
Świadczenie będzie przyznawane na podstawie złożonego wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia do dnia poprzedzającego moment złożenia wniosku. Wysokość świadczenia  została ustalona Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 15 marca 2022 / Dz.U. poz. 605/ w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
 
We wniosku obligatoryjnie  należy wpisać nr PESEL lub w przypadku braku nr/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość  każdej osoby przyjętej do zakwaterowania.
 
Poniżej wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w związku z działaniami wojennymi.
 
 
 

Liczba wyświetleń: 788
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: