flaga Ukrainy

Pomoc żywnościowa z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób przybyłych z Ukrainy, zamieszkujących obecnie na terenie Gminy Garbów

22.03.2022

Продовольча допомога від комунального центру соціального захисту громадян, які приїжджають з України, які зараз проживають у ґміні Гарбів

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie informuje, iż osoby przybyłe z Ukrainy, a zamieszkujące obecnie na terenie Gminy Garbów mogą ubiegać się o pomoc w formie artykułów żywnościowych z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Aby otrzymać paczkę żywnościową należy skontaktować się z pracownikiem OPS Garbów w celu złożenia oświadczenia o aktualnej sytuacji życiowej i finansowej (druki do pobrania w GOPS Garbów ul. Krakowskie Przedmieście 54) więcej informacji pod numerem  telefonu 81 50-18-025 lub u pracowników socjalnych:
 
Pani Beata Beda tel.: 574 988 288  Garbów, Borków, Wola Przybysławska II, Meszno
 
Pani Marzanna Tobiasz tel.: 574 388 788 Przybysławice, Zagrody, Wola Przybysławska I
 
Pani Renata Rusek tel.: 574 988 488 Garbów II, Gutanów, Leśce
 
Pani Aneta Kulik tel.: 574 988 788 Bogucin, Karolin, Janów, Piotrowice Wielkie, Piotrowice Kolonia
 
 
Ґмінний центр соціального захисту у Гарбуві повідомляє, що люди, які приїхали з України і зараз проживають у ґміні Гарбув, можуть звернутися за допомогою у вигляді продуктів харчування до Польського комітету соціального захисту. 
 
Щоб отримати продуктовий набір, будь ласка, зв’яжіться з працівником центру соцзахисту, щоб подати заяву про поточний життєвий та фінансовий стан (бланки можна отримати в центрі соцзахисту в Гарбуві; адреса: ul. Krakowskie Przedmieście 54).
 
Центр працює з понеділка по п’ятницю від 7:30 до 15:30.
 
Додаткова інформація за телефоном 81 50-18-025 або у соціальних працівників (розмовляють лише польською):
 
Беата Беда, тел.: 574 988 288 Гарбув, Боркув, Воля Пшибиславська II, Мешно
 
Мажанна Тобіаш, тел.: 574 388 788 Пшибиславіце, Загроди, Воля Пшибиславська I
 
Рената Русек, тел.: 574 988 488 Гарбів II, Гутанув, Лесьце
 
Анета Кулік, тел.: 574 988 788 Богуцин, Каролін, Янув, Піотровіце Велькі, Піотровіце Колонія

Liczba wyświetleń: 505
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: