informacja

TELEFONICZNY PUNKT ZGŁASZANIA POTRZEB DOTYCZĄCYCH DOWOZU OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13.01.2021

NA TERENIE GMINY GARBÓW

Uprzejmie informujemy, że do kontaktu w sprawie zgłaszania potrzeb dotyczących dowozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Garbów została wyznaczona Pani BEATA BEDA pracownik GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GARBOWIE, do której należy zgłaszać telefonicznie potrzeby w wymienionym zakresie pod nr tel.: 81 5018025 wew.  3, w godzinach pracy GOPS 7:30 – 15:30.

Klauzula informacyjna...

Liczba wyświetleń: 558
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: