Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Garbów

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Garbów

13.11.2013

20 listopada 2013 roku o godz. 9:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Garbowie

Zapraszam do udziału w XXII posiedzeniu Rady Gminy Garbów. XXII sesja odbędzie się dnia 20 listopada (środa) 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Garbowie.

Początek obrad o godz. 900.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności gminy między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garbów.
 5. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy dla ENEKOINWEST Spółka Akcyjna w Warszawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla grupy odbiorców wykorzystujących wodę na cele prowadzenia gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych oraz instytucji, które nie prowadzą działalności gospodarczej dla których dostawcą wody jest ENEKOINWEST Spółka Akcyjna w Warszawie.
 8. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na terenie gminy Garbów na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Garbów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej udzielonej gminie Garbów przez gminę Jastków na remont odcinka drogi gminnej w Piotrowicach Wielkich Nr 105958L.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa w sprawie kosztów zakupu wody z ujęcia  w Zagrodach.
 15. Zaprezentowanie projektu budżetu gminy na rok 2014.
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie sesji.

Zaproszenie 

Liczba wyświetleń: 2082
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: