Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Garbów

11.09.2012

Sesja odbędzie się w dniu 19 września 2012 roku o godz. 9:00, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Garbowie, budynek "starej szkoły" niski parter.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności gminy między sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
  6. Przedstawienie nowych zasad podziału na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
  7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie sesji.

Liczba wyświetleń: 983
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: