Szansa na gaz w gminie - przypominamy

Szansa na gaz w gminie - przypominamy

26.09.2016

Zamierzenia i plany budowy sieci gazowej na terenie Gminy

Realizując oczekiwania mieszkańców w zakresie zaopatrzenia  w gaz ziemny, które również potwierdzone zostały w trakcie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Garbów na lata 2016 -2023 informuję, że kontynuowane są rozmowy z Dyrekcją  Polskiej Spółki Gazownictwa o uwzględnienie w planach inwestycyjnych PSG naszej gminy. W wyniku uzgodnień  zawartych w 2013r.  zaprojektowany został
I etap inwestycji tj. odcinek od granicy z  gminą Markuszów do miejscowości Zagrody. Budowa tego gazociągu powinna być zrealizowana przez PSG w przyszłym roku.

Kontynuację dalszych prac projektowych  sieci gazowej na terenie gminy Garbów  Polska Spółka Gazownictwa uzależnia   od zainteresowania tj. ilości  przyszłych odbiorców i wielkości zapotrzebowania na gaz ziemny. W II etapie projektowana  będzie sieć gazowa od  miejscowości Zagrody do Garbowa. Wobec powyższego prosimy podmioty gospodarcze i zainteresowanych mieszkańców z tego obszaru o wypełnienie  niezbędnych informacji oraz wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Ze względu na uzgodnienia w Polskiej Spółce Gazownictwa prosimy o zwrot załączników do Urzędu Gminy do 30.09.2016 r. - pok. nr 02.

Wnioski zostaną przekazane przez Urząd Gminy do PSG w Lublinie

Kontakt: tel 81/5018 063

Małgorzata Sanaluta  lub Michał Miziak - pok. nr 02                                                                                      

                                Wójt Gminy Garbów

Kazimierz Firlej   

                                                

Wniosek o określenie warunków przyłączenia  w zależności od zapotrzebowania:

- Grupa A Planowany pobór powyżej 10 m³/h...

- Grupa B (na potrzeby gospodarstwa domowego) Planowany pobór do 10 m³/h...

Liczba wyświetleń: 2164
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: