Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

28.09.2020

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) – zwanej przepisami RODO, informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Garbów  ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów; tel. 81 501 80 63, email: ug@garbow.pl;  
2.    z Inspektorem Ochrony Danych Panią Katarzyną Żółkiewską-Malicką można się kontaktować się drogą email: iodo@zeto.lublin.pl;
3.    Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o których mowa w rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
a.    podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ;
b.    podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).
5.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
6.    posiada Pani/Pan prawo:  dostępu do treści swoich danych ,sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
7.    w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8.    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z art. 83b ust. 1 w. w. ustawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego. Podanie przez Panią/Pana nr telefonu jest dobrowolne.
9.    jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ( nr telefonu) ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Dane, na przetwarzanie których wycofasz zgodę, zostaną usunięte.

Liczba wyświetleń: 914
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu pałac w Garbowie, zdjęcia z obchodów święta 3 maja

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2024 (399-400)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: