Zdjęcie Artykułu

Informacja dla Mieszkańców Gminy Garbów

19.02.2020

w sprawie projektowania i budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa będące państwową jednostką podległą Ministrowi Cyfryzacji,  przystąpiło do projektowania i budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Garbów. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Jest to projekt realizowany na poziomie krajowym. Na etapie projektowania nie były prowadzone z Urzędem Gminy Garbów żadne konsultacje i uzgodnienia co do zakresu inwestycji, w tym wykazu nieruchomości, które mają być podłączone do sieci światłowodowej.  Gmina uzyskała informację o inwestycji dopiero w momencie  wystąpienia przez wykonawcę Projektu o zgodę na umieszczanie kabli w pasach dróg gminnych. Gmina zgłosiła uwagi odnośnie potrzeby powszechnego ujęcia w takim Projekcie wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim terenów gęsto zabudowanych w tym osiedli mieszkaniowych.


Urząd Gminy Garbów nie odpowiada  za zakres inwestycji oraz dobór nieruchomości podłączanych do sieci światłowodowej. Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie informowało Gminy Garbów o zamiarze przystąpienia do realizacji Projektu i nie przekazało Urzędowi Gminy Garbów do akceptacji wykazu posesji, które będą objęte inwestycją .

Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej

Liczba wyświetleń: 1277
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: maj 2020 (353)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: