Informacja dla Mieszkańców Gminy Garbów

Informacja dla Mieszkańców Gminy Garbów

19.02.2020

w sprawie projektowania i budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa będące państwową jednostką podległą Ministrowi Cyfryzacji,  przystąpiło do projektowania i budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Garbów. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Jest to projekt realizowany na poziomie krajowym. Na etapie projektowania nie były prowadzone z Urzędem Gminy Garbów żadne konsultacje i uzgodnienia co do zakresu inwestycji, w tym wykazu nieruchomości, które mają być podłączone do sieci światłowodowej.  Gmina uzyskała informację o inwestycji dopiero w momencie  wystąpienia przez wykonawcę Projektu o zgodę na umieszczanie kabli w pasach dróg gminnych. Gmina zgłosiła uwagi odnośnie potrzeby powszechnego ujęcia w takim Projekcie wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim terenów gęsto zabudowanych w tym osiedli mieszkaniowych.


Urząd Gminy Garbów nie odpowiada  za zakres inwestycji oraz dobór nieruchomości podłączanych do sieci światłowodowej. Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie informowało Gminy Garbów o zamiarze przystąpienia do realizacji Projektu i nie przekazało Urzędowi Gminy Garbów do akceptacji wykazu posesji, które będą objęte inwestycją .

Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej

Liczba wyświetleń: 2839
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: