Pożegnanie Grzegorza Jędrejka. Rodzinna parafia i gmina pożegnała Grzegorza Jędrejka.

Pożegnanie Grzegorza Jędrejka. Rodzinna parafia i gmina pożegnała Grzegorza Jędrejka.

23.01.2020

W czwartek 23 stycznia 2020 r. pożegnaliśmy Grzegorza Jędrejka. Odszedł sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wybitny prawnik, wspaniały człowiek, mieszkaniec Przybysławic w gminie Garbów. Zmarł w niedzielę 19 stycznia 2020 r., miał 46 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz.11 w kościele pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w parafii Garbów-Cukrownia. Po mszy św.ciało zmarłego zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Garbowie.

Grzegorz Jędrejek urodził się 11 lutego 1973 roku w Puławach, mieszkał w Przybysławicach. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Przybysławicach, gdzie jego rodzice Halina i Stanisław Jędrejkowie byli nauczycielami. Matka uczyła matematyki, a ojciec historii.

Grzegorz Jędrejek był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Adama Czartoryskiego w Puławach.  Ukończył studia prawnicze w (1997) i w zakresie historii (1998) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2002 uzyskał stopień naukowy doktora. Był asystentem i adiunktem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

W 2003 podjął pracę w Sądzie Najwyższym. W latach 2003-2017 pracował w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Od 2005r. był zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2011 r. obronił pracę habilitacyjną. Od 2012 r. był profesorem nadzwyczajnym UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego.

Grzegorz Jędrejek w lutym 2017r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ślubowanie złożył 27 lutego 2017r. W kwietniu 2019 roku został powołany w skład Państwowej Komisji Wyborczej.

Przed mszą św. szefowa kancelarii prezydenta RP Halina Szymańska wręczyła rodzinie zmarłego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany pośmiertnie Grzegorzowi Jędrejkowi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej i działalności publicznej.

Mszę św. pogrzebową rozpoczął ks. proboszcz Marian Szuba. W licznej asyście kapłanów liturgii przewodniczył ks. prof. Maciej Bała, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a homilię wygłosił  nasz rodak z Garbowa  ks. prof. Marian Stasiak.

Grzegorza Jędrejka pożegnali przedstawiciele: Sejmu RP, władz państwowych, środowisk prawniczych, naukowcy z UKSW i KUL, samorządowcy, przyjaciele, mieszkańcy gminy i rodzina wraz z matką Haliną, bratem Wojciechem oraz siostrą Anną.

Podczas uroczystości głos zabrała Julia Przyłębska - Prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc m.in.- Żegnamy wybitnego prawnika, wspaniałego człowieka, niezłomnego sędziego, człowieka dialogu.

Przedstawiciel mieszkańców, wójt gminy Garbów Kazimierz Firlej powiedział - Pamiętajmy o tym, że żył pośród nas mądry, skromny człowiek, który nagle przedwcześnie musiał odejść. Nie odszedł na zawsze, odeszło jego ciało, jednakże myśl, idea która mu przyświecała jest nieśmiertelna.  Naszym zadaniem jest jej kontynuowanie i rozwijanie. Zachowamy Cię głęboko w naszych sercach. Dziś żegnamy śp. Grzegorza Jędrejka ze smutkiem, ale i z chrześcijańską nadzieją, że miłościwy Bóg przyjmie Go do swojego Królestwa i obdarzy wiekuistą nagrodą.
Powrót

Liczba wyświetleń: 3347
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu pałac w Garbowie, zdjęcia z obchodów święta 3 maja

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2024 (399-400)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: