BDO - Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami

BDO - Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami

28.11.2019

NOWY OBOWIĄZEK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

24 stycznia 2018 roku Ministerstwo Środowiska uruchomiła BDO. BDO to internetowa baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzona w formie rejestru, do którego muszą wpisać się przedsiębiorcy. Dostępny jest pod rządowym adresem: www.bdo.mos.gov.pl. Za jego prowadzoną ewidencję odpowiedzialni są Marszałkowie Województw.

W bazie będą gromadzone informacje m.in. o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach czy akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. W BDO znajdą się również dane o osiąganych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu. Baza będzie też ewidencją odpadów, która zawierać ma pełną informację na temat ich zagospodarowania. Decydując się taki krok, Ministerstwo Środowiska  ma nadzieję, że cały system pomoże w walce z rozprzestrzeniającą się w zastraszającym tempie w sektorze gospodarki odpadami szarą strefą.

Baza ma  służyć nie tylko organom administracyjnym czy nawet inspekcji ochrony środowiska, ale także ułatwić działanie przedsiębiorcom, poprzez zastąpienie dotychczasowego nakazu uzyskania zezwolenia na transport odpadów. Teraz wystarczyć ma tylko wpis do systemu.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO BDO?

W myśl ustawy są to wszystkie podmioty zobligowane do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami. Podmioty zostaną wpisane do rejestru przez urzędy marszałkowskie na wniosek (podmioty wymienione w art. 50 ustawy o odpadach) lub z urzędu (podmioty wymienione w art. 51 i 234 ust. 3 ustawy o odpadach). Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy składający się z 9 cyfr arabskich, generowanych przez system. Jednocześnie utworzone zostaje indywidualne konto w bazie BDO. Następnie Marszałek zawiadamia podmiot pisemnie o nadanym numerze rejestrowym oraz o aktywacji konta tj. identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.

Nadany numer podmioty powinny zamieszczać na kartach przekazania i ewidencji odpadów Dodatkowo, podmioty, które są zobowiązane do uiszczania opłaty rejestracyjnej muszą umieszczać ten numer na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Co ważne, wszystkie podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Jeśli dopiero planujesz rozpocząć swoją działalność gospodarczą, koniecznie zajrzyj do art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, gdzie sprawdzisz, czy Twoja firma nie powinna być wpisana do rejestru. Jak mówią ust. 2 i ust. 3 tego artykułu – legalną działalność w danym zakresie może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

Z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zwolniono m.in.: podmioty zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, a także podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (np.: sklepy zbierające zużyte świetlówki, czy apteki zbierające przeterminowane leki) oraz te, które same transportują wytworzone przez siebie odpady.

Marszałek – w drodze decyzji – może odmówić wpisu do rejestru w przypadkach, które określa art. 62 ustawy o odpadach.

WAŻNE TERMINY

Wszystkie podmioty objęte obowiązkiem rejestracji powinny uzyskać wpis w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do 24 lipca 2018. Trzeba czekać na niego około miesiąca, dlatego, by uniknąć stresującego oczekiwania i potencjalnego spóźnienia, wniosek najlepiej złożyć do 24 czerwca.

KARY ZWIĄZANE Z BDO

Nie jest ich wcale tak mało, jak by można było się spodziewać. Ustawodawca przewidział szereg sankcji administracyjnych za niedopełnienie poszczególnych obowiązków i naruszenie ustawowych zapisów.

Prowadzenie aktywnej działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach czy nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach podlega karze pieniężnej w kwocie nie mniejszej niż 5000 zł, ale nie większej od 1 000 000zł.

Każdy, kto wbrew obowiązkowi, wynikającemu z art. 233 ust. 2 tej ustawy, transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 10 000 zł (art. 195 ustawy o odpadach).

Brak informacji wymaganych do uzyskania wpisu do rejestru z urzędu wiąże się z wezwaniem podmiotu przez Marszałka Województwa do uzupełnienia brakujących danych. Niedostarczenie żądanych informacji w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym niedokonaniem wpisu do rejestru z urzędu – dalsze prowadzenie działalności w tym przypadku będzie niezgodne z prawem. Co się z nim wiąże? Już wiesz.

Jak widzisz, obostrzenia i kary są dotkliwe, dlatego nie ociągaj się z dopełnieniem wszystkich formalności.

WYMAGANE OPŁATY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. wysokość stawki opłaty rejestrowej dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) wynosi ostatecznie 100 zł, zaś dla pozostałych przedsiębiorców – 300 zł. Te same wysokości stawek dotyczą opłaty rocznej. Pierwotna wersja rozporządzenia przewidywała znacznie wyższe stawki: 150 zł dla mikroprzedsiębiorstw oraz 850 zł dla pozostałych. Na szczęście zdecydowano się na ich obniżenie.

Opłatę roczną wnosi się do końca lutego, za dany rok. Nie wnosi się jednak w roku, w którym uiszczono już opłatę rejestrową.

Dochód z opłat przeznaczony ma zostać na prowadzenie i serwisowanie bazy. Co ciekawe, pierwotnie ustawa przewidywała równy rozdział środków z tytułu opłat rocznych i rejestrowych, które miały zasilać budżet województwa i budżet państwa. Ostatecznie ustalono podział, w którym budżet centralny zasilać będzie 64,35% środków.

Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach? A może wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz? Sprawdź, czy nie musisz ubiegać się o wpis do Rejestru BDO i dowiedz się jak go uzyskać. Prosimy o zapoznanie się z informacjami klikając w poniższy link,

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami

Liczba wyświetleń: 1034
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: