Zdjęcie Artykułu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów.

12.09.2019

Wyłożenie dokumentów do publicznego wglądu w okresie 20.IX - 15.X.2019.

Wójt Gminy Garbów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów oraz Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Garbów, Garbów 28 pok. Nr 01 w dniach od 20 września 2019 r. do 15 października 2019 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 października 2019 roku o godz.11.00 w sali obrad Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie, niski parter ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garbów...

Liczba wyświetleń: 1151
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: maj 2020 (353)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: