Zdjęcie Artykułu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów.

12.09.2019

Wyłożenie dokumentów do publicznego wglądu w okresie 20.IX - 15.X.2019.

Wójt Gminy Garbów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów oraz Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Garbów, Garbów 28 pok. Nr 01 w dniach od 20 września 2019 r. do 15 października 2019 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 października 2019 roku o godz.11.00 w sali obrad Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie, niski parter ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garbów...

Liczba wyświetleń: 503
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: