Zdjęcie Artykułu

Kolejne pieniądze unijne na przydomowe oczyszczalnie dla Gminy Garbów

18.06.2018

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gutanowie, Leścach, Mesznie, Piotrowicach Kolonii i Piotrowicach Wielkich

12 czerwca br. Wójt Gminy - Kazimierz Firlej podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na projekt pt: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gutanowie, Leścach, Mesznie, Piotrowicach Kolonii i Piotrowicach Wielkich", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkiej rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.


Celem operacji jest: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Garbów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gutanów, Leśce, Meszno, Piotrowice Kolonia i Piotrowice Wielkie. Podnoszenie jakości życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności mieszkalniczej i gospodarczej  terenów wiejskich dzięki poprawie gospodarki ściekowej.   


Zakres projektu obejmuje:
1. Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w:


- Gutanowie

-Leścach

-Mesznie

- Piotrowicach Kolonii

- Piotrowicach Wielkich

Kwota otrzymanego dofinansowania: 342 991 złotych.

                            

Liczba wyświetleń: 283
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: grudzień 2019 (348)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: