Kolejne pieniądze unijne na przydomowe oczyszczalnie dla Gminy Garbów

Kolejne pieniądze unijne na przydomowe oczyszczalnie dla Gminy Garbów

18.06.2018

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gutanowie, Leścach, Mesznie, Piotrowicach Kolonii i Piotrowicach Wielkich

12 czerwca br. Wójt Gminy - Kazimierz Firlej podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na projekt pt: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gutanowie, Leścach, Mesznie, Piotrowicach Kolonii i Piotrowicach Wielkich", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkiej rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.


Celem operacji jest: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Garbów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gutanów, Leśce, Meszno, Piotrowice Kolonia i Piotrowice Wielkie. Podnoszenie jakości życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności mieszkalniczej i gospodarczej  terenów wiejskich dzięki poprawie gospodarki ściekowej.   


Zakres projektu obejmuje:
1. Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w:


- Gutanowie

-Leścach

-Mesznie

- Piotrowicach Kolonii

- Piotrowicach Wielkich

Kwota otrzymanego dofinansowania: 342 991 złotych.

                            

Liczba wyświetleń: 1329
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: listopad-grudzień 2023 (394-395)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: