OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2019

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2019

14.08.2019

Gmina Garbów informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację Modułu I resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa"-edycja 2019 r. który jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2019
 

ODBIORCY PROGRAMU

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

Zgodnie z założeniami programu w pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

REALIZACJA PROGRAMU

Gmina Garbów będzie realizowała Moduł I Programu, w ramach którego będą świadczone  usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług:

 

 1. a) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
 2. b) w Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach, Kiełczewice Maryjskie 86, 23-107 Kiełczewice Maryjskie.
 3. Wsparcie  w formie opieki wytchnieniowej może być realizowane w wymiarze 240 godzin – limit wynikający z programu na 2019 r.
 4. Pomoc w formie opieki wytchnieniowej w ramach w/w limitu jest bezpłatna.

KOSZTY USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 1. W formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania podopiecznego – koszt jednej godziny nie może przekroczyć 30 zł.
 2. Jako zorganizowanej usługi w domu pomocy społecznej – koszt jednej godziny usługi nie może przekroczyć 20 zł.
 3. W formie pobytu dziennego w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego placówka przyjmująca podopiecznego ma zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

 1.  Aktualne Orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16 r.ż.) łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. Aktualne (w przypadku osób dorosłych oraz dzieci powyżej 16 r.ż.) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3.  Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (zał. nr. 6 do Programu) - do pobrania.

Ważne ! Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (zał. nr. 6 do Programu)  musi  być wypełniona przez lekarza specjalistę zgodnie z symbolem przyczyn niepełnosprawności znajdującym się w posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności

 1.  Wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę  nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności - do pobrania przykładowy wzór wniosku wraz z załącznikiem.
 2.  Oświadczenie (wypełnia wyłącznie pełnoletnia osoba niepełnosprawna) do pobrania.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ :

https://gopsgarbow.naszops.pl/aktualnosci/n,opieka-wytchnieniowa-edycja-1

 

 1. Nabór do Programu prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2019 r.
 2. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w :

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garbowie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

tel 815018025

Liczba wyświetleń: 1390
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu pałac w Garbowie, zdjęcia z obchodów święta 3 maja

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2024 (399-400)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: