EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

13.08.2019

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Do 30 września 2019 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Garbów, posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, proszeni są o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenia go do Urzędu Gminy Garbów.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garbów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Garbów w terminie do 

30 września 2019 r.

 Druki zgłoszenia dostępne są:

Zgłoszenie, plik

  • w załączniku do niniejszego artykułu,
  • w Urzędzie Gminy Garbów pok. nr 5,
  • u sołtysów,
  • na stronie internetowej Urzędu www.garbow.pl

 Wypełnione druki prosimy składać

  • osobiście do Urzędu Gminy Garbów pok. 5,
  • drogą pocztową na adres Urząd Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50,

21-080 Garbów,

  • do sołtysów (w terminie do 17.09.2019 r.),
  • pocztą elektroniczną na adres: ug@garbow.pl

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie,  na poszczególnych  posesjach.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Liczba wyświetleń: 2083
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

GG 2020.10-11

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: październik-listopad 2020 (358-359)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: