EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

13.08.2019

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Do 30 września 2019 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Garbów, posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, proszeni są o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenia go do Urzędu Gminy Garbów.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garbów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Garbów w terminie do 

30 września 2019 r.

 Druki zgłoszenia dostępne są:

Zgłoszenie, plik

  • w załączniku do niniejszego artykułu,
  • w Urzędzie Gminy Garbów pok. nr 5,
  • u sołtysów,
  • na stronie internetowej Urzędu www.garbow.pl

 Wypełnione druki prosimy składać

  • osobiście do Urzędu Gminy Garbów pok. 5,
  • drogą pocztową na adres Urząd Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50,

21-080 Garbów,

  • do sołtysów (w terminie do 17.09.2019 r.),
  • pocztą elektroniczną na adres: ug@garbow.pl

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie,  na poszczególnych  posesjach.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Liczba wyświetleń: 2966
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: