Zdjęcie Artykułu

ZAPRASZAMY na bezpłatne szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

30.07.2019

Gmina Garbów w ramach projektu „W SIECI BEZ BARIER” III Oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 realizuje mikroprojekt "CYFROWY GARBÓW" dofinansowany ze środków unijnych.

Szczegóły rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawarte są w: Regulaminie naboru do mikroprojektu w ramach programu „W sieci bez barier”dostępnym na stronie internetowej Organizatora www.garbow.pl oraz stronie www.gopsgarbow.naszops.pl lub pod nr tel. 81 5018025 wew. 3

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców z zakresu obsługi sieci internetowej. Projekt przewiduje bezpłatne przeszkolenie 80 mieszkańców gminy Garbów, którzy ukończyli 25 rok życia i są zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji cyfrowych.

Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców, którzy borykają się trudnościami w korzystaniu z  Internetu oraz ci, którzy korzystają z niego w niewielkim stopniu, będą uczestniczyć w szkoleniach związanych z najbardziej przydatnymi umiejętnościami związanymi z korzystaniem z internetu.

 

Szkolenia odbywać się będą budynku budynku Biblioteki Publicznej w Garbowie w trzech modułach:

„Moje finanse i transakcje w sieci”

„Działam w sieciach społecznościowych”

„Rolnik w sieci”

Nabór uczestników:

Formularze zgłoszeniowe dostępne w wersji elektronicznej na stronie Organizatora  Gmina Garbów , a w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie ul. Krakowskie Przedmieście 54 w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: Formularz zgłoszeniowy do udziału w mikroprojekcie w ramach projektu „W sieci bez barier”

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy można także wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń: wrzesień 2019 r.

Dofinansowanie i całkowity koszt projektu  –  44 785 zł

Formularz zgłoszeniowy do pobrania...

Liczba wyświetleń: 593
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: maj 2020 (353)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: