ZAPRASZAMY na bezpłatne szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

ZAPRASZAMY na bezpłatne szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

30.07.2019

Gmina Garbów w ramach projektu „W SIECI BEZ BARIER” III Oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 realizuje mikroprojekt "CYFROWY GARBÓW" dofinansowany ze środków unijnych.

Szczegóły rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawarte są w: Regulaminie naboru do mikroprojektu w ramach programu „W sieci bez barier”dostępnym na stronie internetowej Organizatora www.garbow.pl oraz stronie www.gopsgarbow.naszops.pl lub pod nr tel. 81 5018025 wew. 3

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców z zakresu obsługi sieci internetowej. Projekt przewiduje bezpłatne przeszkolenie 80 mieszkańców gminy Garbów, którzy ukończyli 25 rok życia i są zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji cyfrowych.

Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców, którzy borykają się trudnościami w korzystaniu z  Internetu oraz ci, którzy korzystają z niego w niewielkim stopniu, będą uczestniczyć w szkoleniach związanych z najbardziej przydatnymi umiejętnościami związanymi z korzystaniem z internetu.

 

Szkolenia odbywać się będą budynku budynku Biblioteki Publicznej w Garbowie w trzech modułach:

„Moje finanse i transakcje w sieci”

„Działam w sieciach społecznościowych”

„Rolnik w sieci”

Nabór uczestników:

Formularze zgłoszeniowe dostępne w wersji elektronicznej na stronie Organizatora  Gmina Garbów , a w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie ul. Krakowskie Przedmieście 54 w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: Formularz zgłoszeniowy do udziału w mikroprojekcie w ramach projektu „W sieci bez barier”

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy można także wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń: wrzesień 2019 r.

Dofinansowanie i całkowity koszt projektu  –  44 785 zł

Formularz zgłoszeniowy do pobrania...

Liczba wyświetleń: 1155
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: