Zdjęcie Artykułu

Spis uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Lubelskim

11.06.2019

zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. zostanie udostępniony w Urzędzie Gminy Garbów (pokój nr 1) od dnia 17 czerwca 2019 r.

Prawo kandydowania do Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu przysługuje członkom samorządu rolniczego, którymi są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. 

Zgodnie z opinią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w świetle obowiązujących przepisów posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.

Liczba wyświetleń: 138
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2019 (340-341)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: