Przypominamy trwa nabór uczestników do nowego projektu budowy instalacji fotowoltaicznych 2019

Przypominamy trwa nabór uczestników do nowego projektu budowy instalacji fotowoltaicznych 2019

14.06.2019

Ankiety przyjmujemy do 24 czerwca 2019 - UG Garbów pokój 02

Wójt Gminy Garbów ogłasza nabór zgłoszeń dla zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych


Dotychczas pozyskane przez gminę dofinansowanie UE z RPO woj. Lubelskiego pozwoliło na wykonanie 1078 instalacji solarnych oraz montaż 52 kotłów na biomasę, trwa projekt budowy 155 sztuk mikro instalacji fotowoltaicznych.

Gmina Garbów przygotowuje się do pozyskania kolejnych środków z funduszy unijnych na projekt instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Instalacje fotowoltaiczne: - instalacja, która służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego (nie gospodarstwa rolnego), czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp.

Należy podkreślić, że instalacja musi być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie mogła przekroczyć całkowitej wartość energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym. Uczestnik musi podać wartość energii elektrycznej zakupionej przez użytkownika w tym okresie na podstawie rozliczeń z Zakładem Energetycznym – załącznik do ankiety kopia faktury za energię elektryczną.

Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane na tych budynkach mieszkalnych, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 2 000 kWh, moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć 3 500 kWh.

W ramach projektu nie ma możliwości rozbudowy już posiadanej instalacji fotowoltaicznej

Do prawidłowego opracowania projektu niezbędne jest uzyskiwanie danych określających m.in. liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i charakterystyczne dane techniczne budynków. Przypominamy, że nie ma możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na pokryciach dachowych zawierających azbest tj. eternicie.

W związku z powyższym udostępnia się:

- regulamin naboru,

- ANKIETĘ I DEKLARACJĘ - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

- klauzulę informacyjną (RODO)

Dokumenty  należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Garbów, pokój nr 02 - w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2019r w godzinach pracy Urzędu.

Deklarację z ankietą można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 02 (parter) lub z naszej strony internetowej www.garbow.pl.

Precyzyjne wypełnienie ankiet pozwoli na zebranie danych niezbędnych do zakwalifikowania udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie. W przypadku zgłoszenia dużej ilości chętnych, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie stanowić będzie kolejność składania ankiet wraz z deklaracjami oraz kompletność ich wypełnienia

UWAGA: Osoby które już wcześniej  zgłaszały sie na listę rezerwową projektu Słoneczny Garbów (realizowanego obecnie), ale nie podpisały umowy z Gminą Garbów muszą złożyć ankiety według aktualnego wzoru.

Planowana jest organizacja spotkań informacyjnych dla zainteresowanych montażem paneli fotowoltaicznych – ogłoszenie na stronie internetowej gminy.

 

ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE W PRZYPADKU OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA. KOSZT FINANSOWY UDZIAŁU W PROJEKCIE UZALEŻNIONY BĘDZIE OD POZIOMU DOFINASOWANIA projektu oraz  RODZAJU i mocy instalacji.

Kontakt telefoniczny: 81 5018381

Załączniki:

Regulamin naboru - instalacje fotowoltaiczne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [227.44 KB]

 

Ankieta instalacje fotowoltaiczne 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [748.43 KB]

 

Liczba wyświetleń: 4500
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: