Zdjęcie Artykułu

Przypomnienie o możliwości składania uwag do wyłożonego projektu zmiany MPZP

25.03.2019

Przypomnienie - 28 marca 2019 roku upływa termin składania uwag do wyłożonego projektu zmiany MPZP. Uwagi można składać w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym do Wójta Gminy Garbów.

Link do obwieszczenia Wójta Gminy Garbów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów

https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=189&p1=szczegoly&p2=1352820

Liczba wyświetleń: 223
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: marzec 2019 (339)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: