Zdjęcie Artykułu

Rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich

04.12.2018

Dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich; wniosek o przyznanie pomocy; więcej informacji

Informacje podstawowe - otwórz..

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich - otwórz..

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła działającego na podstawie odrębnych przepisów - otwórz..

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich związków kół gospodyń wiejskich - otwórz..

Obowiązki koła i związku kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz..

Nadzór nad działalnością kół i związku kół gospodyń wiejskich - otwórz..

Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz..

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy - otwórz..

Wykaz pełnomocników ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz..

Informujemy, że zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.

Pełna informacja na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...

Liczba wyświetleń: 570
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: marzec 2019 (339)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: