Zdjęcie Artykułu

Montaże instalacji solarnych

09.08.2018

Gmina Garbów rozpoczyna realizację kolejnego projektu solarnego – EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW – ETAP II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś. Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.

 

W ramach projektu na terenie gminy Garbów zostanie wykonanych 443  zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz 1 zestaw na budynku Domu Dziecka w Przybysławicach.

Systemy te posłużą wytworzeniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) co spowoduje znaczną poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery jako produktu ubocznego spalania nieodnawialnych nośników energii. Realizacja projektu przyczyni się do spadku kosztów utrzymania obiektów, co przełoży się na oszczędności dla ich użytkowników.

Wykonawca instalacji solarnych firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. rozpocznie montaż zestawów kolektorów słonecznych od 20 sierpnia br.

Drogą losowania na sesji sołtysów w dniu 17 lipca ustalona została kolejność miejscowości w których będą montowane zestawy solarne. Lista kolejnych miejscowości przedstawia się następująco:

Garbów

Gutanów

Wola Przybysławska i Meszno

Bogucin

Przybysławice

Leśce

Borków i Janów

Piotrowice Wielkie i Piotrowice Kolonia

Zagrody

Karolin.

 

W związku z powyższym pracownicy Wykonawcy będą kontaktować się telefonicznie w celu ustalenia daty poszczególnych montaży. Prosimy o przygotowanie pomieszczeń do instalacji, uporządkowanie przejść.

Prosimy osoby, które zmieniły bądź nie podały nr telefonu o aktualizację danych. Jest to szczególnie ważne ze względu na konieczność komunikowania się z poszczególnymi właścicielami posesji.

Dane można podawać w Urzędzie Gminy:  - pokój nr 02 na parterze lub telefonicznie 81 5018381.

Liczba wyświetleń: 1784
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: grudzień 2019 (348)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: