Do serca swojego zapukaj…

Do serca swojego zapukaj…

07.06.2018

W ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości koncertował w Garbowie Chór Polskiej Macierzy Szkolnej „POLESIE” z Brześcia na Białorusi

W roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Chór „POLESIE” na zaproszenie Gminy i Parafii Garbów w niedzielę 3 czerwca po Mszy św. o godz.16 zaprezentował okolicznościowy, patriotyczny repertuar. Wysłuchaliśmy kilkunastu przepięknych pieśni, przeplatanych poezją Pani Marii Sulimy, Prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej „Polesie” z Brześcia i jednocześnie założycielki Chóru. Pani Maria Sulima koncertuje z Chórem na Polesiu charytatywnie, niosąc w wierszu i pieśni odrobinę Polski. Zapłatą, jak mówi, są szczerze płynące łzy wzruszenia. Od wielu lat Pani Maria Sulima pielęgnuje polskie dziedzictwo na Białorusi.

Na ponad 20- letni dorobek PMS i Pani Prezes składają się założenie i opieka nad klasami polskimi w szkole nr 9 w Brześciu, liczne konferencje naukowe, dotyczące życia i działalności wybitnych Polaków, związanych z Polesiem: Marii Rodziewiczówny , Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Ignacego Domeyki i innych. Pokłosiem tych konferencji było odsłonięcie tablic pamiątkowych ku czci wielkich Rodaków, postawienie krzyży pamięci w miejscach walk o niepodległość Polski. Działalność edukacyjna ściśle związana z organizacją konkursów recytatorskich ”Kresy”, wieczorów poetyckich i literackich, odczytów oraz koncertami chóru „Polesie”, istniejącym przy Brzeskim Oddziale PMS. Osobisty wkład Pani Marii Sulimy jako prezesa w rozwój oświaty oraz promocję polskiej kultury nie tylko w Brześciu, ale i poza granicami jest ogromny co potwierdzają przyznane medale i odznaczenia. Wysiłki Przewodniczącej Polskiej Macierzy Szkolnej „Polesie”, zostały docenione, m. in. nadaniem odznaczenia państwowego w postaci Złotego Krzyża Zasługi oraz Nagrodą ……

Pani Maria Sulima jest wielokrotną laureatką międzynarodowych polonijnych konkursów poezji, otrzymała nagrodę im. Witolda Hulewicza. To bardzo prestiżowa nagroda ufundowana przez  Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich oraz oficynę Literatów i Dziennikarzy „Pod wiatr” przyznawana podczas Warszawskiej Jesieni Poezji. Poetka wydała cztery zbiorki poezji.

W Garbowie chórzystki z „ POLESIA” pod dyrekcją pani Swietłany Mazuruk brawurowo zaśpiewały kilkanaście utworów, w tym znane, wzruszające, te które do serca pukają: „Polskie Kwiaty”, Polonez Ogińskiego ,,Pożegnanie Ojczyzny” „Polesia czar”, „Łabędzie”, „Czerwone maki na Monte Casino”, „Żeby Polska była Polską”.

W roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Chór „POLESIE” na zaproszenie Gminy i Parafii Garbów w niedzielę 3 czerwca po Mszy św. o godz.16 zaprezentował okolicznościowy, patriotyczny repertuar. Wysłuchaliśmy kilkunastu przepięknych pieśni, przeplatanych poezją Pani Marii Sulimy, Prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej „Polesie” z Brześcia i jednocześnie założycielki Chóru. Pani Maria Sulima koncertuje z Chórem na Polesiu charytatywnie, niosąc w wierszu i pieśni odrobinę Polski. Zapłatą, jak mówi, są szczerze płynące łzy wzruszenia. Od wielu lat Pani Maria Sulima pielęgnuje polskie dziedzictwo na Białorusi.

Na ponad 20- letni dorobek PMS i Pani Prezes składają się założenie i opieka nad klasami polskimi w szkole nr 9 w Brześciu, liczne konferencje naukowe, dotyczące życia i działalności wybitnych Polaków, związanych z Polesiem: Marii Rodziewiczówny , Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Ignacego Domeyki i innych. Pokłosiem tych konferencji było odsłonięcie tablic pamiątkowych ku czci wielkich Rodaków, postawienie krzyży pamięci w miejscach walk o niepodległość Polski. Działalność edukacyjna ściśle związana z organizacją konkursów recytatorskich ”Kresy”, wieczorów poetyckich i literackich, odczytów oraz koncertami chóru „Polesie”, istniejącym przy Brzeskim Oddziale PMS. Osobisty wkład Pani Marii Sulimy jako prezesa w rozwój oświaty oraz promocję polskiej kultury nie tylko w Brześciu, ale i poza granicami jest ogromny co potwierdzają przyznane medale i odznaczenia. Wysiłki Przewodniczącej Polskiej Macierzy Szkolnej „Polesie”, zostały docenione, m. in. nadaniem odznaczenia państwowego w postaci Złotego Krzyża Zasługi oraz Nagrodą ……

Pani Maria Sulima jest wielokrotną laureatką międzynarodowych polonijnych konkursów poezji, otrzymała nagrodę im. Witolda Hulewicza. To bardzo prestiżowa nagroda ufundowana przez  Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich oraz oficynę Literatów i Dziennikarzy „Pod wiatr” przyznawana podczas Warszawskiej Jesieni Poezji. Poetka wydała cztery zbiorki poezji.

W Garbowie chórzystki z „ POLESIA” pod dyrekcją pani Swietłany Mazuruk brawurowo zaśpiewały kilkanaście utworów, w tym znane, wzruszające, te które do serca pukają: „Polskie Kwiaty”, Polonez Ogińskiego ,,Pożegnanie Ojczyzny” „Polesia czar”, „Łabędzie”, „Czerwone maki na Monte Casino”, „Żeby Polska była Polską”.
Powrót

Liczba wyświetleń: 912
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Gospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowienia Serwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 365-366 maj-czerwiec 2021

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: maj-czerwiec 2021 (365-366)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: