Razem z uczniami - Zagrajmy o przyszłość

Razem z uczniami - Zagrajmy o przyszłość

17.04.2018

Od września 2017 r. w Szkołach Podstawowych w Bogucinie, Garbowie, Przybysławicach i Woli Przybysławskiej realizowane są dodatkowe zajęcia pozaszkolne w ramach projektu "Zagrajmy o przyszłość" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Zajęcia dla uczniów z projektu mają charakter dydaktyczno-wyrównawczy służący wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych oraz zajęcia rozwijające. Korzysta z nich 469 uczniów. Przeprowadzane są w formie warsztatów, laboratoriów, wyjazdów do: Poleskiego Parku Narodowego, Instytutu Paleobiologii PAN Muzeum Ewolucji w Warszawie, na pokazy z fizyki i chemii na UMCS w Lublinie, warsztaty w British Center, Centrum Nauki Kopernik, Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Kuty Szkła w Krośnie, Port Lotniczy Lublin

 

W ramach projektu realizowane są również szkolenia dla nauczycieli. Do tej pory wsparcie otrzymało 68 nauczycieli:

- "Wykorzystanie technologii ICT w edukacji szkolnej"

- "Szkiełko i oko" - strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych.

- "Klasa w projekcie" - metoda projektu jako narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych.

- "Programy graficzne".

- "Szkoła w chmurze".

Studia podyplomowe z: logopedii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, programowanie i informatyka w szkole.

 

W ramach dofinansowania UE doposażono pracownie informatyczne i przedmiotowe wartość dofinansowania    299 372,18 zł. w m.in.: 4 klimatyzatory, 7 tablic interaktywnych, 2 kamery, 2 aparaty cyfrowe, 2 serwery plików NAS, 4 szafy na laptopy, 50 tabletów z oprogramowaniem, 52 laptopy z oprogramowaniem oraz zakupiono pomoce dydaktyczne o wartość dofinansowania 105 976,11 zł.  m.in.: doposażono pracownie fizyczne i chemiczne w sprzęt laboratoryjny, mikroskopy, gry edukacyjne logopedyczne i do języka angielskiego.

 

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, wzrosło zainteresowanie przedmiotem i tematyką zajęć czego dowodem jest duża frekwencja na zajęciach, przyrost wiedzy, udział w pracach dodatkowych, udział w konkursach, rozwinięcie pasji badawczej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej. Nabycie nowych umiejętności w oparciu o pracę zespołową, kształtowanie umiejętności kluczowych ICT.

 

Koordynator projektu – Agata Latoch

Powrót

Liczba wyświetleń: 2241
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: listopad-grudzień 2023 (394-395)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: