Zdjęcie Artykułu

Razem z uczniami - Zagrajmy o przyszłość

17.04.2018

Od września 2017 r. w Szkołach Podstawowych w Bogucinie, Garbowie, Przybysławicach i Woli Przybysławskiej realizowane są dodatkowe zajęcia pozaszkolne w ramach projektu "Zagrajmy o przyszłość" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Zajęcia dla uczniów z projektu mają charakter dydaktyczno-wyrównawczy służący wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych oraz zajęcia rozwijające. Korzysta z nich 469 uczniów. Przeprowadzane są w formie warsztatów, laboratoriów, wyjazdów do: Poleskiego Parku Narodowego, Instytutu Paleobiologii PAN Muzeum Ewolucji w Warszawie, na pokazy z fizyki i chemii na UMCS w Lublinie, warsztaty w British Center, Centrum Nauki Kopernik, Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Kuty Szkła w Krośnie, Port Lotniczy Lublin

 

W ramach projektu realizowane są również szkolenia dla nauczycieli. Do tej pory wsparcie otrzymało 68 nauczycieli:

- "Wykorzystanie technologii ICT w edukacji szkolnej"

- "Szkiełko i oko" - strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych.

- "Klasa w projekcie" - metoda projektu jako narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych.

- "Programy graficzne".

- "Szkoła w chmurze".

Studia podyplomowe z: logopedii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, programowanie i informatyka w szkole.

 

W ramach dofinansowania UE doposażono pracownie informatyczne i przedmiotowe wartość dofinansowania    299 372,18 zł. w m.in.: 4 klimatyzatory, 7 tablic interaktywnych, 2 kamery, 2 aparaty cyfrowe, 2 serwery plików NAS, 4 szafy na laptopy, 50 tabletów z oprogramowaniem, 52 laptopy z oprogramowaniem oraz zakupiono pomoce dydaktyczne o wartość dofinansowania 105 976,11 zł.  m.in.: doposażono pracownie fizyczne i chemiczne w sprzęt laboratoryjny, mikroskopy, gry edukacyjne logopedyczne i do języka angielskiego.

 

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, wzrosło zainteresowanie przedmiotem i tematyką zajęć czego dowodem jest duża frekwencja na zajęciach, przyrost wiedzy, udział w pracach dodatkowych, udział w konkursach, rozwinięcie pasji badawczej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej. Nabycie nowych umiejętności w oparciu o pracę zespołową, kształtowanie umiejętności kluczowych ICT.

 

Koordynator projektu – Agata Latoch

Powrót

Liczba wyświetleń: 1233
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: grudzień 2019 (348)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: