Nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu pn. EKODOM - 2017/18

Nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu pn. EKODOM - 2017/18

08.09.2017

termin składania dokumentów: 01 sierpnia - 31 października 2017

EKODOM - Oferta dla osób fizycznych

WFOŚiGW ogłasza kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu pn. EKODOM

termin składania dokumentów: 01 sierpnia  - 31 października 2017

 RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH FINANSOWNIU

1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym, w tym
m. in.: gaz, biomasa (do paliw ekologicznych nie zalicza się ekogroszku).
2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy w budynkach mieszkalnych
(do 20kW).
3. Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.
4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.
5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.
6. Zakup i montaż pomp ciepła.
7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (do 10kW), w przypadku zastosowania systemu
hybrydowego – do 12kW.
8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru (do 10kW).

9. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

AKTUALNY NABÓR - Zaktualizowane dokumenty do pobrania:

Regulamin

wniosek o dofinansowanie - część A

wniosek o dofinansowanie - część B

zał. nr 3 - harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia

załącznik nr 4 - wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość osiąganych dochodów wg 

4a - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

4b - informacja o dochodach i wydatkach Wnioskodawcy

4c - informacja o dochodach i wydatkach Poręczyciela

4d - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

4e - oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

zał. nr 5 - zbiorcze zestawienie poniesionych kosztów

zał. nr 6 - protokół końcowego odbioru robót

 

Na pierwszym etapie oceny (badanie zdolności kredytowej) należy przedłożyć również podpisane przez Wnioskodawcę upoważnienie BIG (Biuro Informacji Gospodarczej):

dla osoby fizycznej

  lub

dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

 

UWAGA: Uprzejmie prosimy o składanie kserokopii dokumentów wraz z oryginałami do wglądu.

 

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00zgodnie z miejscem zamieszkania Wnioskodawcy.

 

WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 110, 111, 116, 117) – powiaty: Miasto Lublin, lubelski, janowski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki.


Biuro w Białej Podlaskiej, Al. 1000-lecia 28a/12, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 342 03 97, 342 11 73 – powiaty: Miasto Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński.


Biuro w Chełmie, Plac Niepodległości 1 (pok. 351), 22-100 Chełm - tel. (82) 562 75 75, 562 75 96 – powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski.


Biuro w Zamościu, ul. Promienna 4, 22-400 Zamość, tel. (84) 639 30 94 – powiaty: Miasto Zamość, zamojski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski.

 

Liczba wyświetleń: 1400
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: