Nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu pn. EKODOM - 2017/18

Nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu pn. EKODOM - 2017/18

08.09.2017

termin składania dokumentów: 01 sierpnia - 31 października 2017

EKODOM - Oferta dla osób fizycznych

WFOŚiGW ogłasza kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu pn. EKODOM

termin składania dokumentów: 01 sierpnia  - 31 października 2017

 RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH FINANSOWNIU

1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym, w tym
m. in.: gaz, biomasa (do paliw ekologicznych nie zalicza się ekogroszku).
2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy w budynkach mieszkalnych
(do 20kW).
3. Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.
4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.
5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.
6. Zakup i montaż pomp ciepła.
7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (do 10kW), w przypadku zastosowania systemu
hybrydowego – do 12kW.
8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru (do 10kW).

9. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

AKTUALNY NABÓR - Zaktualizowane dokumenty do pobrania:

Regulamin

wniosek o dofinansowanie - część A

wniosek o dofinansowanie - część B

zał. nr 3 - harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia

załącznik nr 4 - wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość osiąganych dochodów wg 

4a - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

4b - informacja o dochodach i wydatkach Wnioskodawcy

4c - informacja o dochodach i wydatkach Poręczyciela

4d - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

4e - oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

zał. nr 5 - zbiorcze zestawienie poniesionych kosztów

zał. nr 6 - protokół końcowego odbioru robót

 

Na pierwszym etapie oceny (badanie zdolności kredytowej) należy przedłożyć również podpisane przez Wnioskodawcę upoważnienie BIG (Biuro Informacji Gospodarczej):

dla osoby fizycznej

  lub

dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

 

UWAGA: Uprzejmie prosimy o składanie kserokopii dokumentów wraz z oryginałami do wglądu.

 

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00zgodnie z miejscem zamieszkania Wnioskodawcy.

 

WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 110, 111, 116, 117) – powiaty: Miasto Lublin, lubelski, janowski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki.


Biuro w Białej Podlaskiej, Al. 1000-lecia 28a/12, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 342 03 97, 342 11 73 – powiaty: Miasto Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński.


Biuro w Chełmie, Plac Niepodległości 1 (pok. 351), 22-100 Chełm - tel. (82) 562 75 75, 562 75 96 – powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski.


Biuro w Zamościu, ul. Promienna 4, 22-400 Zamość, tel. (84) 639 30 94 – powiaty: Miasto Zamość, zamojski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski.

 

Liczba wyświetleń: 2160
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: