Zdjęcie Artykułu

Urząd Gminy Garbów ponownie informuje o wyłożeniu projektu zmiany Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

13.07.2017

- możliwość składania uwag.

Urząd Gminy Garbów ponownie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów dla działek Nr 59/1, 60/2, 60/3, 61, 62, 1148/1 w miejscowości Garbów z przeznaczeniem pod teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych w dniach od 30.06.2017r. do 20.07.2017r.

Przypominamy o możliwości składania uwag w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: ug@garbow.pl) do dnia 10.08.2017r.

Link do dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garbów...

Liczba wyświetleń: 778
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: grudzień 2019 (348)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: