Zdjęcie Artykułu

Urząd Gminy Garbów ponownie informuje o wyłożeniu projektu zmiany Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

13.07.2017

- możliwość składania uwag.

Urząd Gminy Garbów ponownie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów dla działek Nr 59/1, 60/2, 60/3, 61, 62, 1148/1 w miejscowości Garbów z przeznaczeniem pod teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych w dniach od 30.06.2017r. do 20.07.2017r.

Przypominamy o możliwości składania uwag w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: ug@garbow.pl) do dnia 10.08.2017r.

Link do dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garbów...

Liczba wyświetleń: 616
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: marzec 2019 (339)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: