Urząd Gminy Garbów ponownie informuje o wyłożeniu projektu zmiany Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Urząd Gminy Garbów ponownie informuje o wyłożeniu projektu zmiany Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

13.07.2017

- możliwość składania uwag.

Urząd Gminy Garbów ponownie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów dla działek Nr 59/1, 60/2, 60/3, 61, 62, 1148/1 w miejscowości Garbów z przeznaczeniem pod teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych w dniach od 30.06.2017r. do 20.07.2017r.

Przypominamy o możliwości składania uwag w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: ug@garbow.pl) do dnia 10.08.2017r.

Link do dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garbów...

Liczba wyświetleń: 1142
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Gospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowienia Serwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 365-366 maj-czerwiec 2021

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: maj-czerwiec 2021 (365-366)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: