Zdjęcie Artykułu

Inwestujemy w nasze dzieci –„Zagrajmy o przyszłość”

02.06.2017

Gmina Garbów wygrała w konkursie i pozyskała 1 200 000 zł na dodatkowe zajęcia dla uczniów .

1 czerwca Wójt Gminy podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na projekt pt: "Zagrajmy o przyszłość", z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 września 2017 do 31 lipca 2019 r. we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę: w Garbowie, Przybysławicach, Bogucinie i Woli Przybysławskiej.

Całkowita wartość projektu to 1 316 412,22 zł. z czego  dofinansowanie UE 1 247 178,46 zł. , wkład własny Gminy, niefinansowy, o wartości 69 233,76 zł.

Będą prowadzone dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje: matematyczne, przyrodnicze i informatyczne, z języka angielskiego. Ponadto uczniowie będą mogli korzystać z ćwiczeń logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych.  

Oprócz zajęć doposażone zostaną pracownie fizyczne, chemiczne i informacyjne. Dodatkową atrakcją będą wyjazdy edukacyjne dla uczniów zaplanowane w ramach zajęć np. do Muzeum techniki i Przemysłu w Warszawie, pokazy z chemii i fizyki na UMCS, Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym, Poleskim Parku Narodowym, Zoom Natury w Janowie Lubelskim, Centrum Nauki Kopernik, "American Corner", warsztaty w British Center, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, lotniska Lublin, warsztaty "Euroweek", zwiedzanie Lublina z anglojęzycznym przewodnikiem, wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowo-rehabilitacyjnego na Roztoczu 

 

 

Powrót

Liczba wyświetleń: 1429
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: grudzień 2019 (348)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: