Zdjęcie Artykułu

Inwestujemy w nasze dzieci –„Zagrajmy o przyszłość”

02.06.2017

Gmina Garbów wygrała w konkursie i pozyskała 1 200 000 zł na dodatkowe zajęcia dla uczniów .

1 czerwca Wójt Gminy podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na projekt pt: "Zagrajmy o przyszłość", z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 września 2017 do 31 lipca 2019 r. we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę: w Garbowie, Przybysławicach, Bogucinie i Woli Przybysławskiej.

Całkowita wartość projektu to 1 316 412,22 zł. z czego  dofinansowanie UE 1 247 178,46 zł. , wkład własny Gminy, niefinansowy, o wartości 69 233,76 zł.

Będą prowadzone dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje: matematyczne, przyrodnicze i informatyczne, z języka angielskiego. Ponadto uczniowie będą mogli korzystać z ćwiczeń logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych.  

Oprócz zajęć doposażone zostaną pracownie fizyczne, chemiczne i informacyjne. Dodatkową atrakcją będą wyjazdy edukacyjne dla uczniów zaplanowane w ramach zajęć np. do Muzeum techniki i Przemysłu w Warszawie, pokazy z chemii i fizyki na UMCS, Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym, Poleskim Parku Narodowym, Zoom Natury w Janowie Lubelskim, Centrum Nauki Kopernik, "American Corner", warsztaty w British Center, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, lotniska Lublin, warsztaty "Euroweek", zwiedzanie Lublina z anglojęzycznym przewodnikiem, wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowo-rehabilitacyjnego na Roztoczu 

 

 

Powrót

Liczba wyświetleń: 1209
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: marzec 2019 (339)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: