Własny biznes – to możliwe II

Własny biznes – to możliwe II

31.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt dla osób zarejestrowanych w PUP Lublin jako bezrobotne, zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości wśród 100 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, z terenu powiatu lubelskiego.

Informacja o IV naborze kandydatów     (Własny biznes – to możliwe II)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż od dnia 05.06.2017 roku do dnia 03.07.2017 roku  prowadzi czwarty nabór Formularzy Rekrutacyjnych do projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II  profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Własny biznes – to możliwe II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


W czwartym naborze wyłonionych zostanie  20 osób  po 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie oraz w Filiach w Bełżycach i Bychawie.


Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne należące do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

 - osoby długotrwale bezrobotne,

- kobiety
- osoby po 50 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj.  osoby,  które posiadają wykształcenie  średnie i niższe),

 

    W ramach projektu zapewniamy:

- Indywidualne wsparcie doradcze dla każdego z uczestników projektu. Zakres tematyczny oraz godzinowy wsparcia zostanie dopasowany, w zależności od posiadanej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy (8 lub 10 godzin).

Wsparcie szkoleniowe w 2 kategoriach: podstawowe 80 godzin i średniozaawansowane      40  godzin z zakresu przedsiębiorczości.

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla minimum 80 osób w wysokości  23 398,00 zł.

- Pomostowe, indywidualne specjalistyczne wsparcie doradcze dla osób którym zostanie przyznana bezzwrotna dotacja i którzy zarejestrują działalność gospodarczą

  

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie osobiście lub w formie listownej Formularza Rekrutacyjnego na adres siedziby biura projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie,

ul. Mełgiewska 11 C,

20-209 Lublin

 W czwartej edycji naboru Formularze Rekrutacyjne będą przyjmowane

od dnia 05 czerwca 2017 r. do 03 lipca 2017 r.


Obowiązujące druki Formularzy Rekrutacyjnych  można będzie pobrać osobiście w siedzibie naszego urzędu w pok. 209 lub  na stronie internetowej: puplublin.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 81-7451816, wew.270 lub 506 174 560

 

Załączniki
Regulamin rekrutacji uczestników
Formularz rekrutacyjny

 

Więcej informacji:

Telefon: 81-7451816, wew.270 lub kom. 506 174 560

E-mail:  r.lepek@puplublin.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba wyświetleń: 1675
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: