Zdjęcie Artykułu

Własny biznes – to możliwe II

31.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt dla osób zarejestrowanych w PUP Lublin jako bezrobotne, zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości wśród 100 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, z terenu powiatu lubelskiego.

Informacja o IV naborze kandydatów     (Własny biznes – to możliwe II)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż od dnia 05.06.2017 roku do dnia 03.07.2017 roku  prowadzi czwarty nabór Formularzy Rekrutacyjnych do projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II  profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Własny biznes – to możliwe II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


W czwartym naborze wyłonionych zostanie  20 osób  po 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie oraz w Filiach w Bełżycach i Bychawie.


Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne należące do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

 - osoby długotrwale bezrobotne,

- kobiety
- osoby po 50 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj.  osoby,  które posiadają wykształcenie  średnie i niższe),

 

    W ramach projektu zapewniamy:

- Indywidualne wsparcie doradcze dla każdego z uczestników projektu. Zakres tematyczny oraz godzinowy wsparcia zostanie dopasowany, w zależności od posiadanej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy (8 lub 10 godzin).

Wsparcie szkoleniowe w 2 kategoriach: podstawowe 80 godzin i średniozaawansowane      40  godzin z zakresu przedsiębiorczości.

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla minimum 80 osób w wysokości  23 398,00 zł.

- Pomostowe, indywidualne specjalistyczne wsparcie doradcze dla osób którym zostanie przyznana bezzwrotna dotacja i którzy zarejestrują działalność gospodarczą

  

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie osobiście lub w formie listownej Formularza Rekrutacyjnego na adres siedziby biura projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie,

ul. Mełgiewska 11 C,

20-209 Lublin

 W czwartej edycji naboru Formularze Rekrutacyjne będą przyjmowane

od dnia 05 czerwca 2017 r. do 03 lipca 2017 r.


Obowiązujące druki Formularzy Rekrutacyjnych  można będzie pobrać osobiście w siedzibie naszego urzędu w pok. 209 lub  na stronie internetowej: puplublin.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 81-7451816, wew.270 lub 506 174 560

 

Załączniki
Regulamin rekrutacji uczestników
Formularz rekrutacyjny

 

Więcej informacji:

Telefon: 81-7451816, wew.270 lub kom. 506 174 560

E-mail:  r.lepek@puplublin.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba wyświetleń: 746
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: grudzień 2019 (348)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: