Asystent montera instalacji OZE z Autodesk

Asystent montera instalacji OZE z Autodesk

11.05.2017

projekt Lubelskiej Akademii Kwalifikacji

W związku z realizacją projektu Lubelska Akademia Kwalifikacji zapraszamy młodzież do udziału w wyjątkowym szkoleniu, odpowiadającym potrzebom rynku, podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

„Asystent montera instalacji OZE z Autodesk”, w tym:

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, które należą do tzw. grupy NEET (tj. nie uczestniczą w kształceniu, szkoleniu oraz pozostają bez pracy) i są niezarejestrowane w urzędach pracy.

WSPARCIE oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

1.      Identyfikację potrzeb zawodowych z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania 1os/4h/1dzień;

2.      Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy 1os/4h/1dzień

3.      Grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej 1gr/12os/28h

4.      Podniesienie kwalifikacji  poprzez udział w certyfikowanym szkoleniu (stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto za godzinę)

5.      Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, poprzez wysokiej jakości 3 miesięczne staże zawodowe (stypendium stażowe w wysokości 1850,00 zł brutto miesięcznie).

Liczba wyświetleń: 1669
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: