Zdjęcie Artykułu

Dotacje dla kobiet na otwarcie własnej firmy

27.03.2017

Projekt “MÓJ BIZNES!”, w ramach którego można uzyskać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że firma EURO-FORUM Marek Gudków w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. “MÓJ BIZNES!”, w ramach którego można uzyskać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Projekt oferuje:

 

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania profesjonalnego biznesplanu.

u  Bloki szkoleniowe dostosowane do wiedzy i zapotrzebowania uczestniczek,

u  Zapewniony zwrot kosztów dojazdu,

u  Zapewniony zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

 

2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 000,00 zł wypłacana jednorazowo po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

 

3. Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1 850,00 zł miesięcznie dla wszystkich uczestniczek, które otrzymały jednorazową dotację.

 

4. Profesjonalne doradztwo biznesowe przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

 

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział Panie, które spełniają łącznie następujące warunki:

- zamieszkują województwo lubelskie,

- są w wieku 30 lat lub więcej,

- pozostają bez pracy.

 

Dodatkowe punkty w trakcie naboru będą mogły uzyskać Panie, które spełnią jedno lub kilka z poniższych kryteriów premiujących:

- są zarejestrowane w KRUS i zadeklarują przejście do ZUS w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej,

- są w wieku 50 lat i więcej,

- długotrwale pozostają bez pracy (tj. min. 12 miesięcy),

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

- posiadają maksymalnie średnie wykształcenie.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU PLANOWANA JEST NA PIERWSZĄ POŁOWĘ KWIETNIA 2017 R.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://mb.euro-forum.com.pl,

pod numerem telefonu: 81 534 95 72,

pod adresem email: l.piorowski@euro-forum.com.pl,

- ulotka informacyjna...

oraz w biurze projektu: ul. Graniczna 4, II piętro, 20-010 Lublin.

Liczba wyświetleń: 943
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2019 (340-341)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: