Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców

18.01.2017

Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców.

Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon.

Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?

W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy.

Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu.

Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Załóż firme przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach

Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie przedsiębiorców..

W styczniu akcja obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu iodbieraniem odpadów , które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań.

Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl

Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.

Kontakt:

Ministerstwo Rozwoju

Departament Gospodarki Elektronicznej

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa

tel.: 801 055 088

Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc

FB: www.facebook.com/biznesgovpl

Informacja dla cudzoziemców

 

Uprzejmie przypominamy, że cudzoziemcy, o których mowa w art. 13 ust. 2, 2a, 4 i 5 ustawy z dnia  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG (również zmianę wpisu) składanym za pośrednictwem urzędu miasta/gminy, obowiązani są do przedstawienia oryginału dokumentu potwierdzającego aktualny status uprawniający do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP, o którym mowa w ww. przepisach, albo uwierzytelnioną kopię tego dokumentu.
Uprawnienia te muszą być weryfikowane przez pracowników urzędu miasta/gminy.
Jednocześnie informujemy, że  sygnaturę dokumentu w rubryce nr 03.2 "Dane dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca" w polu nr 2 "Sygnatura dokumentu"  należy wpisać jednym ciągiem, np. RP1234567, PL1234567, UA1234567.

Liczba wyświetleń: 1602
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: