LGD Kraina Wokół Lublina Informuje o naborze Planów Projektów w ramach Preselekcji operacji

LGD Kraina Wokół Lublina Informuje o naborze Planów Projektów w ramach Preselekcji operacji

31.08.2016

stopka leader

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania
na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego
„Kraina wokół Lublina"
Informuje o naborze Planów Projektów w ramach
Preselekcji operacji

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresach:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej

2. Rozwijanie działalności gospodarczej, poprzez:
a) Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności
b) Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

1/ Termin składania Planów Projektów:

od 8 września do 23 września 2016 r.

2/ Miejsce składania Planów Projektów:

Plan Projektu należy złożyć bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65

3/ Tryb składania Planów Projektów:

Plany Projektów należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od

poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00.
oraz w soboty w godzinach 8:00 – 12:00

4/ Wzór formularza Planu Projektu znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina" www.krainawokollublina.pl.

Preselekcja będzie odbywała się zgodnie z zapisami rozdziału VI Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w perspektywie finansowej 2014-2020:

1. „Maksymalnie 6 miesięcy przed rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie pomocy Lokalna Grupa Działania może przeprowadzić preselekcję wniosków. Preselekcja jest procedurą naboru i weryfikacji Planów Projektów (PP).
2. Ogłoszenie o naborze Planów Projektów w ramach preselekcji publikowane jest na stronie www.krainawokollublina.pl co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
3. Nabór Planów Projektów trwa co najmniej 14 dni.
4. Preselekcja dokonywana będzie na podstawie Planu Projektu wraz z załącznikami. Formularz udostępniany będzie na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl
5. Za przeprowadzenie naboru i weryfikacji Planów Projektów odpowiedzialny jest Zarząd LGD.
6. Celem weryfikacji Planów Projektów jest sprawdzenie:
- zgodności projektu z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- kompletności dokumentacji aplikacyjnej,
- czy zadania zawarte w Planie Projektu kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina" .
7. Procedura preselekcji kończy się opublikowaniem na stronie www.krainawokollublina.pl zatwierdzonej przez Zarząd LGD listy pozytywnie zweryfikowanych Planów Projektów. Lista jest publikowana nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie pomocy, którego dotyczy preselekcja.
8. Informacje dotyczące weryfikacji Planów Projektów przekazywane są Wnioskodawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Pozytywna weryfikacja Planu Projektu nie jest podstawą do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy w ramach LSR.
10. Przeprowadzenie preselekcji przez LGD jest nieobowiązkowe.
11. Udział Wnioskodawców w preselekcji jest nieobowiązkowy.
12. Po zakończonej weryfikacji Planu Projektu wszystkie zmiany wprowadzone do Biznesplanu będącego załącznikiem do Planu Projektu powinny być uzgadniane z Zarządem LGD za pośrednictwem Kierownika Biura. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy z Biznesplanem różniącym się od Biznesplanu będącego załącznikiem do Planu Projektu (bez uprzedniego uzgodnienia z Zarządem LGD) skutkuje nie przyznaniem punktów w kryterium dotyczącym pozytywnej weryfikacji Planu Projektu w ramach preselekcji.

ZAŁĄCZNIKI WSPÓLNE:

- PLAN PROJEKTU DOC (EDYTOWALNY)

- PLAN PROJEKTU PDF

- REGULAMIN KONKURSÓW

- OGŁOSZENIE O PRESELEKCJI

- LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA LGD "KRAINA WOKÓŁ LUBLINA"

ZAŁĄCZNIKI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ

BIZNESPLAN DOCX (EDYTOWALNY)

BIZNESPLAN PDF

ZAŁĄCZNIKI W ZAKRESIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BIZNESPLAN DOCX (EDYTOWALNY)

BIZNESPLAN PDF

 

Liczba wyświetleń: 2183
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: