Zdjęcie Artykułu

Gmina Garbów - złożyła 2 wnioski o dofinansowanie OZE

14.06.2016

W odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Urząd Gminy Garbów przygotował i złożył dwa wnioski o dofinansowanie projektów. 

1. Projekt EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW - ETAP II - będący kontynuacją wniosku z 2012r, w którym ubiegamy się o dofinansowanie 444 szt instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkańców. 

2. Projekt SŁONECZNY GARBÓW - obejmujący 155 szt instalacji fotowoltaicznych wytwarzających prąd na cele bytowe w budynkach prywatnych.

Zgodnie z zapisami regulaminu termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest – na styczeń 2017 roku, natomiast maksymalny termin uwzględniający, w uzasadnionych przypadkach, przedłużenie terminów oceny wniosków – na wrzesień 2017 roku.

Liczba wyświetleń: 1061
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: