Gmina Garbów - złożyła 2 wnioski o dofinansowanie OZE

Gmina Garbów - złożyła 2 wnioski o dofinansowanie OZE

14.06.2016

W odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Urząd Gminy Garbów przygotował i złożył dwa wnioski o dofinansowanie projektów. 

1. Projekt EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW - ETAP II - będący kontynuacją wniosku z 2012r, w którym ubiegamy się o dofinansowanie 444 szt instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkańców. 

2. Projekt SŁONECZNY GARBÓW - obejmujący 155 szt instalacji fotowoltaicznych wytwarzających prąd na cele bytowe w budynkach prywatnych.

Zgodnie z zapisami regulaminu termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest – na styczeń 2017 roku, natomiast maksymalny termin uwzględniający, w uzasadnionych przypadkach, przedłużenie terminów oceny wniosków – na wrzesień 2017 roku.

Liczba wyświetleń: 2536
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: