Zdjęcie Artykułu

Uwaga - ostateczny termin na podpisanie umów na fotowoltaikę

23.05.2016

do dnia 25 MAJA 2016r.

Wójt Gminy Garbów informuje, że w dniu 25 MAJA 2016 roku upływa dodatkowy termin podpisywania umów na fotowoltaikę. 

Zapraszamy mieszkańców, którzy potwierdzili udział w projekcie i opłacili wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznych do podpisywania umów na udział w projekcie. 

Gmina Garbów przygotowuje wniosek  składany na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, który swoim zakresem obejmuje zakup i montaż INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH do wytwarzania energii elektrycznej dla potrzeb mieszkańców. 

Wymaganym załącznikiem do projektu jest kopia umowy z Właścicielem budynku określająca prawa własności oraz zasady udziału w projekcie. 

Zapraszamy właścicieli nieruchomości, aby zgłaszali się do Urzędu Gminy Garbów - Gminnego Centrum Informacji (budynek biblioteki, niski parter) w godzinach:

23 i 25 maja: poniedziałek, środa  od 8:00-15:30

24 maja wtorek 8:00 - 18:00

Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy:

  • dowód osobisty właściciela/właścicieli
  • dokument potwierdzający prawo własności działki (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej)
Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej
 
Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania
z RPO WL na lata 2014-2020.

Liczba wyświetleń: 1111
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: